Analytické laboratoře a hodnocení

Analýza polymerních materiálů

Zkušební laboratoř č. 1105 akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro analytickéfyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerůpryskyřic včetně souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí.

Hodnocení a zkoušení

Zkušební laboratoř č. 1105.2 je akreditována ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro mechanické, termomechanické, termické a elektrické zkoušky polymerních materiálů včetně hodnocení nátěrových hmotochranných povrchů. Zkouškami polymerních materiálů se rozumí zkoušení plastů, lisovacích hmot, lepidel, samolepicích pásek, lehčených hmot, těsnících hmot a tmelů, povrchových úprav na bázi plastů, pryže apod.

Kalibrační laboratoř viskozimetrie

Laboratoř č. 2264 je akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a nabízí kalibraci rotačních viskozimetrů všech typů.

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika