Analýza polymerních materiálů

Zkušební laboratoř č. 1105 akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro analytickéfyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerůpryskyřic včetně souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí nabízí:

Analýzu výrobků a materiálů

Analýza polymerů

 • Charakterizace větvení polymerů;
 • Analýza vstupních surovin;
 • Hodnocení reprodukovatelnosti výrobních várek;
 • Stanovení složení výrobků;
 • Studium a optimalizace chemických reakcí;
 • Stanovení fyzikálně chemických veličin;
 • Vztah mezi strukturou a vlastnostmi;
 • Podklady pro certifikaci výrobků.

Analýzu životního a pracovního prostředí

 • Stanovení organických látek ve vodě a výrobcích;
 • Stanovení těkavých organických látek (VOC), např. v nátěrových hmotách;
 • Analýza odpadů;
 • Měření emisí těkavých organických látek a aldehydů;
 • Podklady pro správní řízení a odborné posudky.

Analytické metody

 • LC, LC-MS, GPC, GPC-MALS, GC, GC-MS, pyrolyzní GC;
 • FTIR, UV, FTIR mikroskopie;
 • distribuce velikosti částic;
 • titrační a vážkové metody, klasická analýza.

Vývoj analytických postupů

Přístrojové vybavení laboratoře :

 1. Kapalinová chromatografie a kapalinová chromatografie s hmotnosním detektorem (HPLC, LC-MS, Waters)
 2. Gelová permeační chromatografie (GPC, Waters)
 3. Gelová permeační chromatografie s víceúhlovým rozptylovým fotometrem (GPC-MALS, Wyatt Technology Corporation)
 4. Asymetrická separace tokem v tokovém poli spojená s MALS (A4F-MALS, Wyatt Technology Corporation)
 5. Plynová chromatografie (GC, Hewlett-Packard)
 6. Plynová chromatografie s hmotnostně selektivním detektorem (GC-MSD, Agilent)
 7. Pyrolyzní plynová chromatografie (Pyroprobe CDS)
 8. Infračervená spektroskopie (FTIR Spektrometr Nicolet 6700), infračervená mikroskopie (IR mikroskop Continuum-Nicolet);
 9. Tensiometrie (Tensiometer Lauda)
 10. Distribuce velikosti částic (Dynamic Light Scattering Coulter)
 11. Titrační metody (titrátory Mettler, Kjeltec Analyzer Tecator)
 12. Analýza objektů do velikosti 10µm (Transmisní, mikro-ATR a přímá reflexe))

Kontakt:

Detail

Detail

Detail

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika