Hodnocení a zkoušení

Zkušební laboratoř č. 1105.2 je akreditována ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro mechanické, termomechanické, termické a elektrické zkoušky polymerních materiálů včetně hodnocení nátěrových hmotochranných povrchů. Zkouškami polymerních materiálů se rozumí zkoušení plastů, lisovacích hmot, lepidel, samolepicích pásek, lehčených hmot, těsnících hmot a tmelů, povrchových úprav na bázi plastů, pryže apod.

Hlavními aktivitami oddělení jsou:

  • hodnocení mechanických vlastností polymerů a kompozitů za různých podmínek,
  • hodnocení termických a termomechanických vlastností,
  • komplexní zkoušky povlaků (mechanické vlastnosti, povětrnostní zkoušky, korozní zkoušky),
  • některé další zkoušky potřebné pro hodnocení polymerních materiálů a nátěrových hmot,
  • výsledky zkoušek a měření slouží při vývoji polymerních materiálů a nátěrových hmot a pro certifikaci nových výrobků zejména z oblasti stavební chemie. Všechny zkoušky jsou prováděny podle standardů ČSN, ISO popř. ASTM a DIN.

Oddělení je schopno provádět zkoušky vyžadované pro udělení certifikátu pro většinu výrobků z oboru stavební chemie podle NV 81/99 Sb. a zajistit udělení certifikátu.

Laboratoř je vybavena:

1)    DSC, MDSC
2)    TMA
3)    Universální trhací stroje
4)    Klimatické komory
5)    Zařízení pro urychlené povětrnostní a korozní zkoušky nátěrových hmot
6)    Solná komora a komora pro hodnocení odolnosti v prostředí oxidu siřičitého
7)    Korozní komory (NSS, AASS, SO2)

Kontakt:

Hodnocení a zkoušení

Hodnocení a zkoušení

Hodnocení a zkoušení

Hodnocení a zkoušení

Hodnocení a zkoušení

Hodnocení a zkoušení

Hodnocení a zkoušení

Hodnocení a zkoušení

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika