Seznam prováděných zkoušek

Mechanické vlastnosti ()

Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO 527-1,2,3,4,5,
ASTM D 1708
Plasty
Stanovení tlakových vlastností (ČSN EN ISO 604,
ČSN EN 826,
ČSN EN 13892-2)
Plasty
Stanovení ohybových vlastností ČSN EN ISO 178,
ČSN EN ISO 14125,
ČSN EN 13892-2
Plasty
Stanovení rázové a vrubové houževnatosti metodou CHARPY ČSN EN ISO 179-1 Plasty
Měření dotykové lepivosti ČSN EN 1719,
ČSN EN 1945
Samolepící pásky
Stanovení smykové pevnosti v tahu tuhých adherendů na přeplátovaných tělesech ČSN EN 1465,
ČSN ISO 10365
Lepidla
Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení ve vodě ČSN EN ISO 10590 Stavební materiály, stavební konstrukce, těsnící hmoty, tmely
Stanovení přilnavosti a soudržnosti při stálé teplotě ČSN EN ISO 9046 Těsnící hmoty, tmely
Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení ČSN EN ISO 8340 Těsnící hmoty, tmely
Stanovení stékavosti ČSN EN ISO 7390 Těsnící hmoty, tmely
Stanovení elastického zotavení ČSN EN ISO 7389 Těsnící hmoty, tmely
Stanovení tahových vlastností ČSN EN ISO 8339 Těsnící hmoty, tmely
Stanovení změn hmotnosti a objemu ČSN EN ISO 10563 Těsnicí hmoty pro stavební účely
Stanovení přilnavosti a soudržnosti ve vodě ČSN EN ISO 10591 Tmely
Stanovení odolnosti proti stlačení ČSN EN ISO 11432 Tmely
Zkouška v odlupování zkušebního tělesa z ohebného a tuhého adherendu APP 46
(ČSN EN 28510-1,2)
Lepidla

Termické a termomechanické vlastnosti
)

Stanovení součinitele délkové roztažnosti a teploty skelného přechodu ISO11359-2 Plasty
Stanovení tepel tání a krystalizace, reakčních tepel, stupně konverze a teploty skelného přehodu ISO 11357-1,2,3,5 Plasty
Stanovení hmotnostního a objemového indexu toku taveniny ČSN EN ISO 1133 Plasty

Zkoušky povlaků ()

Vyhodnocení poškození povlaků ČSN EN ISO 4628-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
ČSN EN ISO 10289
Nátěrové hmoty
a povlaky; kovové a jiné anorganické povlaky
NH a plasty - Stanovení tloušťky nátěrů; měření tloušťky povlaků ČSN EN ISO 2808, postup
1A, 4A, 4B, 6A, 7C, 7D
ČSN ISO 2178
Nátěrové hmoty
a povlaky; kovové a jiné anorganické povlaky
Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů při úhlu 20°, 60°a 85° ČSN ISO 2813 Nátěrové hmoty
a nátěry; plasty
Kolorometrické stanovení barevných rozdílů ASTM E1347 Nátěrové hmoty
a nátěry
Stanovení zrcadlového lesku nátěrů bez obsahu kovových pigmentů ČSN ISO 2813 Nátěrové hmoty
a nátěry; plasty
Stanovení odolnosti v solné mlze ČSN EN ISO 9227
ČSN EN ISO 11997-1
ASTM B 117
PV 1210
Nátěrové hmoty
a povlaky;
kovové a jiné anorganické povlaky
Korozní cyklické zkoušky ČSN EN ISO 11997-1, 2
PV 1210
Nátěrové hmoty
a povlaky;
kovové a jiné anorganické povlaky
NH - Stanovení odolnosti pod UV lampami ČSN EN ISO 927-6
ČSN EN ISO 4892-3
ČSN EN ISO 11507
ASTM G 154
Nátěrové hmoty
a povlaky; povrchové úpravy; povlakové materiály a systémy pro dřevo, zdivo a betony; plasty; nekovové materiály
Stanovení odolnosti v umělých atmosférách s obsahem vlhkosti a oxidu siřičitého ČSN EN ISO 3231
ČSN ISO 6988
Nátěrové hmoty
a povlaky; kovové a jiné anorganické povlaky
Stanovení odolnosti v umělých atmosférách - odolnost vlhkosti ČSN EN ISO 6270-1, 2 Nátěrové hmoty
a povlaky; kovové a jiné anorganické povlaky
Stanovení odolnosti klimatickými zkouškami - jedno i vícefázovými ČSN EN ISO 9227
ČSN EN ISO 6270-2
ČSN EN ISO 3231
ČSN EN ISO 4892-3
ČSN EN ISO 28 12-1
Nátěrové hmoty
a povlaky; plasty; povrchové úpravy; kovové a jiné anorganické povlaky; nekovové materiály
Metodika provádění průkazních zkoušek na odolnost protikorozní ochrany vůči chemickým rozmrazovacím látkám TKP Kapitola 19, Část B,
Příloha 19 B.P9, CHRL 11
Povlakové materiály a povlakové systémy pro ochranu ocelových konstrukcí
Mřížková zkouška ČSN EN ISO 2409
ČSN EN ISO 16276-2
ASTM D 3359
Nátěrové hmoty
a povlaky
Odtrhová zkouška přilnavosti - přídržnost ČSN 73 2577
ČSN EN ISO 4624
ČSN EN 1542
ČSN EN 13892-8
Nátěrové hmoty
a povlaky; povrchové úpravy; těsnící tmely; povlakové materiály pro zdivo a betony
Zkouška tepelné slučitelnosti - mrazuzdornost ČSN 73 2579
ČSN EN 13687-3
Povrchové úpravy; nátěrové hmoty a povlakové systémy na beton a zdivo
Stanovení odolnosti oděru v přístroji TaberAbraser ČSN EN ISO 5470-1
ČSN EN ISO 7784-1, 2 
ASTM D4060
Nátěrové hmoty
a povlaky; textilie a povrstvené plasty
Stanovení tvrdosti povlaku vnikacími metodami ČSN 67 3075, postup B,
ČSN EN ISO 2815
ASTM D 3363
ISO 15184
Nátěrové hmoty
a povlaky; kovové a jiné anorganické povlaky
Zkouška ohybem na válcovém trnu ČSN EN ISO 1519 Nátěrové hmoty
a povlaky
Zkouška tvrdosti nátěrů tlumením kyvadla ČSN EN ISO 1522 Nátěrové hmoty
a povlaky
Stanovení odolnosti kapalinám ČSN EN ISO 2812-1, 2, 3 Nátěrové hmoty
a povlaky
Stanovení odolnosti proti oděru za mokra a čistitelnost ČSN EN ISO 11998 Nátěrové hmoty
a povlaky
Stanovení rychlosti pronikání vody v kapalné fázi ČSN EN 927-5
ČSN EN 1062-3
Nátěrové hmoty
a povlaky; povrchové úpravy; povlakové materiály na dřevo, zdivo a betony
Stanovení propustnosti povlaků pro vodní páru APP 20
(ČSN EN ISO 7783-1, 2)
Nátěrové hmoty
a povlaky; povlakové materiály a systémy pro vnější zdivo a beton
Zkouška zasychání nátěrů ČSN EN ISO 9117-3, 6
ČSN EN ISO 3678
Nátěrové hmoty
a povlaky
Odtrhová zkouška přilnavosti ČSN 73 2577
ČSN EN ISO 4624
ČSN EN ISO 13892-8
ČSN EN 1542
ČSN EN ISO 16279-1
Nátěrové hmoty
Stanovení prostupu povlaků pro vodní páru ČSN EN ISO 7783 Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a beton

V rámci flexibilní akreditace nebo na základě domluvy lze provádět i některé další zkoušky z výše uvedených oblastí.

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika