Certifikace

Certifikace, akreditace

In 2000 SYNPO was given the Quality Control Certificate ISO 9001.Od roku 2000 je v Synpu zaveden certifikovaný systém managmentu jakosti ISO 9001. Recertifikace probíhá vždy po 3 letech podle aktuálně platné verze normy (ke stažení).

Zkušební laboratoř č. 1105 akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 pro analytické a fyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerů a pryskyřic včetně souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí

Zkušební laboratoř č. 1105 akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro analytické a fyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerů a pryskyřic včetně souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí.

Osvědčení o akreditaci laboratoře naleznete zde.

 

 

Zkušební laboratoř č. 1105.2 je akreditována ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025"2005 pro mechanické, termomechanické, termické a elektrické  zkoušky polymerních materiálů včetně hodnocení nátěrových hmot  a hodnocení povlaků. Zkouškami polymerních materiálů se rozumí zkoušení plastů, lisovacích hmot, lepidel, samolepicích pásek, lehčených hmot, těsnících hmot a tmelů, povrchových úprav na bázi plastů, pryže apodZkušební laboratoř č. 1105.2 je akreditována ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025"2005 pro mechanické, termomechanické, termické a elektrické zkoušky polymerních materiálů včetně hodnocení nátěrových hmot a hodnocení povlaků. Zkouškami polymerních materiálů se rozumí zkoušení plastů, lisovacích hmot, lepidel, samolepicích pásek, lehčených hmot, těsnících hmot a tmelů, povrchových úprav na bázi plastů, pryže apod.

Osvědčení o akreditaci laboratoře naleznete zde.

 

 

        

Laboratoř č. 2264 je akreditovaná ČIA dle normy ČSN E N ISO/IEC 17025 a nabízí kalibraci rotačních viskozimetrů všech typů a značek.

Osvědčení o akreditaci laboratoře naleznete zde.

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika