Transfer technologií do provozního měřítka

Pro účely přenosu technologií vyvíjených polymerů z laboratorního do provozního měřítka slouží výzkumný poloprovoz.

Pro ověření nových technologií formou záběhové výroby a pro přípravu menších objemů speciálních polymerních slouží produkční poloprovoz.

Zkušenosti s formulačním a technologickým vývojem:

  • nátěrových hmot , včetně vodouředitelných
  • reaktoplastických lisovacích hmot 
  • lepidel a tmelů, včetně roztokových, disperzních a tavných lepidel
  • materiálů pro bižuterií a knoflíkářský průmysl 


Jsme vybaveni:

  • Transfer technologií do provozního měřítkapolymeračními reaktory o objemu 25-300 litrů pro přípravu polyesterů a alkydů, epoxidů, latexů, roztokových akrylátů, aparatury jsou vybaveny mediálním (teplonosným médiem je olej nebo tlaková voda) a/nebo elektrickým ohřevem
  • chladícím pásem pro výrobu pevných pryskyřic a lepidel (Sandvik)
  • dispergačními aparaturami
  • perlovými mlýny (WAB)
  • hnětacími zařízeními s možností vyprazdňování pomocí vynášecího šneku nebo výklopného zařízení (Morton, Werner&Pfleiderer)
  • kalandry, lisy

Kontakt:

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika