Profil SYNPO, akciová společnost

SYNPO, akciová společnost založená v roce 1952 jako Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků, byla vždy čelním představitelem aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti polymerů. Od roku 1992 je SYNPO obchodní akciová společnost, která se zabývá:

  • Profil společnostismluvním výzkumem a vývojem a formulacemi v oblasti syntetických polymerů, nátěrových hmot, kompozitů a lepidel
  • výrobou nátěrových hmot (AKRYLMETAL, VEROMIX, ZIRAFINOL)
  • zakázkovou výrobou specialit v oblasti polymerní chemie 
  • vývojem procesů na poloprovozním a výrobním zařízení
  • analýzou polymerních materiálů a zkušebnictvím v akreditovaných laboratořích

Zkušenosti

Na pracovištích výzkumných oddělení jsou mnohaleté zkušenosti v syntéze a používání akrylátů (jak rozpouštědlových, tak vodou ředitelných), epoxidů, uretanů, polyesterů, alkydů a řady hybridních produktů, spojujících v sobě různé vlastnosti těchto polymerů. SYNPO je již přes 20 let zavedeným výrobcem dvousložkových, především polyuretanových nátěrových hmot pro průmyslové aplikace. Jsou prodávány pod ochrannými značkami AKRYLMETAL, VEROMIX, ZERAFINOL.

 

Vědecké a mezinárodní kooperace

SYNPO se soustřeďuje na výzkum a vývoj ve výše uvedených oblastech, ale zároveň udržuje těsné styky s jinými středisky výzkumu polymerů a univerzitami v České republice. SYNPO je aktivním členem mezinárodních konsorcií a sítí (networks) v rámci EU. SYNPO má společnou laboratoř analýzy a hodnocení polymerů s Univerzitou Pardubice a zajišťuje část výuky polymerní chemie.

Analytika a zkušebnictví

Analytické laboratoře a laboratoře pro hodnocení vlastností polymerních výrobků jsou vybaveny nejmodernější technikou. Provádíme krátkodobá a dlouhodobá testování výrobků pro certifikační účely, vývoj analytických či zkušebních metod, řešíme krátkodobé a dlouhodobé projekty týkající se formulace a vývoje specifických produktů.

Transfer technologií

V průběhu 40 let těsné spolupráce SYNPO s českým průmyslem a během posledních 20 let spolupráce s firmami v Evropské unii, USA a Japonsku získalo SYNPO zkušenosti při zavádění řady nových produktů, které byly úspěšně komercializovány. Některé z nejvýznamnějších nových skupin výrobků (epoxidy, polyestery a akrylátové disperze), které byly zavedeny do výroby českého chemického průmyslu, pocházejí ze SYNPO. Na základě těchto zkušeností má SYNPO vysoké schopnosti v transferu technologií.

Trhy a kontakty

V důsledku více než 60 let kontaktů SYNPO s polymerním průmyslem ve Střední a Východní Evropě je SYNPO jedinečně vhodné k poskytování konzultací, kontaktů a tržních informací těm ze svých zákazníků, kteří tyto informace potřebují, aby mohli vstoupit do tohoto rychle se vyvíjejícího regionu a úspěšně se v něm pohybovat.

Certifikovaný systém jakosti

Od roku 2000 je u společnosti zaveden certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001.

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika