Reference

Aplikace výrobků

Projekty řešené s podporou poskytovanou z veřejných zdrojů

  • Aplikace výrobků

Materiály vyvinuté a vyrobené v SYNPO byly použity v rámci rekonstrukce vily Tugendhat v Brně, památky UNESCO. Lakem s přesně nastaveným leskem byla povrchově upravena např. oblouková makassarová stěna u jídelního koutu. Při sestavování formulací byl kladen důraz na co největší autenticitu a u hlavních surovin bylo pečlivě prověřeno, zda je mohl architekt Ludwig Mies van der Rohe i přes svou pokrokovost v době výstavby použít.

   

  • Projekty řešené s podporou poskytovanou z veřejných zdrojů

 

     Název projektu/rok ukončení
      Číslo
    projektu
Poskytovatel
      dotace
     Příjemce/
spolupříjemce
                           
                           2019
                      

Centrum alternativních ekologický šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků
pro průmyslové aplikace


TE02000006
     
     TAČR    
   
    Příjemce  

Centrum výzkumu povrchových úprav


TE02000011
   
     TAČR
    
    Příjemce   

                           2016   
           
Bioaktivní obaly TA03010546      TAČR  Spolupříjemce   

                           2015

Využití nanomateriálů a přírodních extraktů jako funkčních látek
ve vývoji aktivních obalových materiálů s bariérovým efektem, antimikrobiálním, protektivním a kyslík


TA03010799

     TAČR

 Spolupříjemce

Nízkoenergetická recyklace odpadních polykarbonátů s využitím obnovitelných zdrojů pro přípravu nových polymerních materiálů


FR-TI4/133

      MPO

    Příjemce

Nanostrukturované obalové materiály mimořádných užitných vlastností a se snadnější recyklací


FR-TI4/623

      MPO

    Příjemce

Technologie přípravy nových magnetických nanočástic
pro diagnostiku a terapii v onkologii


FR-TI3/521

      MPO

    Příjemce
Enkapsulované nanodisperzní biocidní systémy TA02010275      TAČR     Příjemce

                           2014

Biokompatibilní a biodegradovatelné polymery neobsahující cizorodé látkyTA02020466
    

     TAČR
 

 Spolupříjemce
Hybridní nanokompozity TA02011308      TAČR     Příjemce

Progresivní technologie výroby multifunkčních nanočástic oxidu zinečnatého


TA02010541

     TAČR

    Příjemce

Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů


TA02010648

     TAČR

   Příjemce

Ekologické nátěrové hmoty s obsahem netoxických katalyzátorů a antikorozních pigmentů respektujících legislativu EU FR-TI3/175       MPO     Příjemce

Ekologické systémy na bázi termoplastických polymerů určené pro speciální adhezní aplikace


FR-TI3/169

      MPO

    Příjemce

Účinné antikorozní a speciální nátěrové hmoty se sníženým obsahem zinku pro povrchovou ochranu konstrukčních materiálů


TA01010183

    TAČR

    Příjemce

Vodné nanodisperze pro funkční povrchové úpravy


TA01010613

    TAČR

 Spolupříjemce

Nové vodivé polymery na bázi PEDOT pro elektronické aplikace a ochranu materiálů


TA01010103

     TAČR

 Spolupříjemce
Výzkum korozního poškození ocelových mostních konstrukcí v průběhu jejich životnosti, metodika výběru opravných nátěrových systémů TA01030817      TAČR  Spolupříjemce

                           2013

Nátěrové hmoty s dlouhodobým antimikrobiálním účinkem
pro vnitřní i venkovní aplikace
na bázi nanomateriálů a dalších nových aditiv


FR-TI3/176

     MPO

    Příjemce

Výzkum korozního poškození ocelových mostních konstrukcí
v průběhu jejich životnosti, metodika výběru opravných nátěrových systémů


TA01030817

     TAČR

 Spolupříjemce
Stabilizátory chemicky vázané
na polymery
FR-TI2/338       MPO     Příjemce

                           2012

Nové typy kompozitů na bázi tuzemských surovin
pro zesilování stavebních konstrukcí s důrazem
na zvýšenou požární odolnost


FR-TI1/376

      MPO

    Příjemce
Nové technické polymery
pro síťované kompozity 2
FR-TI1/413       MPO     Příjemce

                           2011

Enzymaticky katalyzovaná syntéza alkydových pryskyřic


2A-3TP1/108
      
      MPO

    Příjemce

Chemické modifikace huminových kyselin a jejich využití

2A-1TP1/130

      MPO

    Příjemce

Nové polyfunkční hybridní polymery z obnovitelných a recyklovatelných surovin s možností uplatnění enzymových katalyzátorů
a nanočástic


2A-2TO1/135

      MPO

    Příjemce
České centrum nanostrukturovaných polymerů a polymerů na bázi obnovitelných zdrojů EA 4.2PT02/012
      MPO

    Příjemce

                           2010

Ověření speciální metodiky urychlených korozních zkoušek povlakových systémů protikorozní ochrany ocelových konstrukcí


CG912-057-910

       MD

    Příjemce

Využití ultrazvuku pro dispergaci pryskyřic

FR-TI1/078

      MPO

   Příjemce

Nové modifikované epoxidové kompozice se speciálními aditivy pro průmyslové zalévací a lepící systémy FI-IM4/037       MPO     Příjemce

Kaučukovité nanokompozity mimořádných vlastností
pro gumárenské výrobky uplatňující se především v automobilovém
a obranném průmyslu


FT-TA4/074

      MPO

    Příjemce

Funkční UV ochranné nátěrové systémy

2A-2TP1/070

      MPO

 Spolupříjemce

Nátěrové hmoty splňující nové environmentální požadavky

FT-TA4/064

      MPO

   Příjemce

Ekologické disperzní polymerní systémy s prodlouženým synergickým ochranným účinkem FT-TA4/063       MPO     Příjemce

                           2009

Nanokompozity na bázi polyolefinů
s mimořádnými užitnými vlastnostmi

FI-IM3/085

      MPO

   Příjemce

Inteligentní polymerní povlaky obsahující nanočástice

FT-TA3/055

      MPO

    Příjemce

Vodou ředitelná epoxidová disperze nové generace 

FT-TA3/056

      MPO

   Příjemce

Polymerní antidegradanty
na bázi kapalných polybutadienů, polysiloxanů a jejich blokových kopolymerů
GA203/07/0987      GAČR  Spolupříjemce

                           2008

Nanovlákna a jejich kompozity
pro technické a biomedicínské aplikace


1H-PK2/46

      MPO

 Spolupříjemce

Kooperace v rámci European Industrial Research Management Association (EIRMA) za účelem zefektivnění výzkumných praktik
a způsobů vedení výzkumných
a vývojových programů v průmyslovém prostředí


1P05LA247

     MŠMT

    Příjemce

Nové technické polymery
pro síťovatelné kompozity

1H-PK/17

     MPO

   Příjemce

Nové nátěrové hmoty pro vybrané stavební technologie

FT-TA2/006

     MPO

   Příjemce

Fotoprotektivní pracovní prostředky FT-TA3/050       MPO  Spolupříjemce

                         2007                 

Bariérové nátěrové hmoty
na beton s využitím nanokompozitních materiálů

FT-TA/013

      MPO

    Příjemce

Podpora konkurenceschopnosti tuzemských výrobců v oblasti stavební chemie se zvláštním důrazem na ochranu památek FT-TA/014       MPO     Příjemce

                          2006

Práškové nátěrové hmoty nové generace


FI-IM/105

      MPO

    Příjemce
Ochrana osob, syntetických
a přírodních materiálů před škodlivými účinky slunečního záření (SUNPROTEC)
FT-TA/035       MPO  Spolupříjemce

                           2005

Termoizolační nátěrová hmoty


FF-P2/078

      MPO

    Příjemce

Polymerní nanokompozitní materiály na bázi tuzemského jílu


FF-P2/076

      MPO

    Příjemce

Fotokatalytické povrchy
se samočistícími vlastnostmi (Vývoj technologie nových povrchových materiálů se samočistícími a desinfekčními
účinky založenými na fotokatalýze
s využitím energie světla)


FD-K3/086

      MPO


 Spolupříjemce

Optimalizace vlastností síťovaných organických povlaků


GA104/03/1378

     GAČR

Příjemce

Transformace kapalných polybutadienů na polymerní antidegradanty a blokové kopolymery


GA203/036/0617

     GAČR

 Spolupříjemce
NANOKOMPOZITY - Materiály na bázi polymerních nanokompozitů s vysokým bariérovým efektem ONSYNPO200301        MD     Příjemce

                           2004

Moderní ekologicky příznivější nátěrové hmoty


FF-P/023

      MPO

    Příjemce
                          2003

Vybudování moderního informačního centra
pro podporu výzkumu
a vývoje v oblasti polymerní chemie


LI200070

     MŠMT

    Příjemce
                           2002

Vysoce účinné textilní membrány (OZ Technoplast Chropyně)


FA-E3/095

      MPO

 Spolupříjemce
                           2001

Nátěrové hmoty pro 21. století


FB-C2/27

      MPO

    Příjemce
                           1999

Ekologické síťované polyuretanové materiály
z prekurzorů v kompaktní architektuře


OK 400

     MŠMT

    Příjemce
                           1997

Měřící systém MEOC monitorující změny elektrické vodivosti při výrobě polyesterových pryskyřic


PG97348

     MŠMT

    Příjemce

*   GAČR     Grantová agentura České republiky
     MD         Ministerstvo dopravy   
     MPO       Ministerstvo průmyslu a obchodu
     MŠMT     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
     TAČR     Technologická agentura České republiky

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika