Email akrylátový lesklý, vysokosušinový - LV EM 020

Email 2K-PUR akrylátový lesklý, vysokosušinový

Použití vrchní nátěry kovových a plastových předmětů vhodné
především pro úpravu karoserií dopravních prostředků a kvalitní průmyslové lakování
Odstíny dle vzorkovnic RAL, SYNPO, značek automobilů, příp. dle vzoru
Další vyráběné typy 214-antigraffiti
VOC g/l
(obsah org. rozpouštědel v AS)
< 420 (kategorie - B/d)
Podklad barvy AKRYLMETAL:
plniče LV PL, akrylátová základová barva LV AKZ, epoxidová LV EPS
Tužení 3 : 1 obj.dílů - tužidlo LV BU 45 N nebo
3 : 1 obj.dílů - tužidlo LV BU 55 N
Ředění 0 - 5 % obj.
ředidlo LV PC 244, LV PC 342, LV PC 177
dle teploty pracovního prostředí
Konzistence aplikační směsi 181) – 352) s/4mm při 20°C
Vydatnost aplikační směsi 8 - 10 m2/lt
Způsob nanášení HVLP1), AIRLESS2)
Počet nástřiků 2 - 3, doba odtěkání mezi vrstvami 30 min. při 20°C
Doporučená tloušťka 40 - 60 µm
Doba zpracovatelnosti aplikační směsi 4 hodiny při 20°C
Doporučený přídavek urychlovače při teplotách 15 – 19°C přidat 10 ml urychlovače LV BU 01 U 
na 1 l barvy (jeden objem víčka obalu);
při teplotách 12 – 15°C přidat 20 ml urychlovače LV BU 01 U 
na 1 l barvy (dva objemy víčka obalu).
UPOZORNĚNÍ: přídavkem urychlovače při teplotě nad 20°C
se doba zpracovatelnosti zkracuje na 2 – 3 hod.
Zasychání 2 hod. při 20°C, 20 - 30 min. při 60°C
hustota
produktu g/cm3
obsah organických rozpouštědel
kg/kg
obsah celkového
organického uhlíku
kg/kg
obsah netěkavých látek-sušiny
% obj.
obj.sušina
aplikační směsi
% obj.
obsah těžkých
kovů
1,17 0,35 0,26 50 45 neobsahuje
Upozornění Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě.
Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla.
Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10°C do 25°C.

Máte zájem o LV EM 020? Napište nám!

Máte zájem o LV EM 020? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika