LV EPS 100

Adhezní primer epoxidový 2K pro speciální použití

Použití Slouží jako adhezní vrstva při lakování předmětů z lehkých neželezných kovů, zejména hliníku a jeho slitin a podobných problematických povrchů nátěrovými hmotami systému Akrylmetal.
VOC g/l
(obsah org. rozpouštědel v AS)
< 550 (kategorie - A/j)
Tužení 3 : 1 obj. dílů;
tužidlo LV BU 45 N
Ředění 0 - 20 % obj. dílů;
ředidlo LV PA 600
Konzistence aplikační směsi 15 - 18 s/4mm při 20°C
Vydatnost aplikační směsi 12 - 20 m2/lt
Způsob nanášení HVLP
Počet nástřiků 1-2, doba odtěkání mezi vrstvami 20 min. při 20°C
Doporučená tloušťka 15 - 25 µm
Doba zpracovatelnosti aplikační směsi 6 hodin při 20°C
Zasychání 2 hod. při 20°C
Po odtěkání rozpouštědel cca 20 min. možno nanášet další vrstvy barev Akrylmetal systémem „mokrý do mokrého“.
hustota
produktu g/cm3
obsah organických rozpouštědel
kg/kg
obsah celkového
organického uhlíku
kg/kg
obsah netěkavých látek-sušiny
% obj.
obj.sušina
aplikační směsi
% obj.
obsah těžkých
kovů
0,98 0,740 0,49 21 29 neobsahuje
Upozornění Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě.
Hořlavá kapalina II.třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla.
Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10°C do 25°C.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika