Základní vyrovnávací barva akrylátová plnicí univerzální - LV PL 335

Základní vyrovnávací barva 2K-PUR akrylátová plnicí univerzální

Použití podkladová vrstva u předmětů z kovů, plastů a dřeva určená k broušení,
obsahuje speciální aditiva zajišťující také adhezi k plastům
Odstíny žlutý, bílý, šedý
VOC g/l
(obsah org. rozpouštědel v AS)
< 350 (kategorie - B/d)
Podklad očištěné, odmaštěné a lehce přebroušené povrchy
Tužení 6 : 1 obj. dílů;
tužidlo LV BU 15 P
Ředění 0 – 10 % obj.
ředidlo LV PC 342
Konzistence aplikační směsi 221) – 452) s/4mm při 20°C
Vydatnost aplikační směsi 6 - 8 m2/lt
Způsob nanášení HVLP1), AIRLESS2)
Počet nástřiků 2, doba odtěkání mezi vrstvami 20 min. při 20°C
Doporučená tloušťka 60 - 80 µm
Doba zpracovatelnosti aplikační směsi 6 hodin při 20°C
Doporučený přídavek urychlovače při teplotách 15 – 19°C přidat 5 ml urychlovače LV BU 01 U na 1 l barvy (půl objemu víčka obalu);
při teplotách 12 – 15°C přidat 10 ml urychlovače LV BU 01 U na 1 l barvy (půl objemu víčka obalu)
UPOZORNĚNÍ: přídavkem urychlovače při teplotě nad 20°C se doba zpracovatelnosti zkracuje na 2 – 3 hod.
Zasychání do stádia brousitelnosti - 4 hod. při 20°C, 30 - 50 min. při 60°C;
při doporučeném použití LV BU 01 U – 2 hod. při 20°C
hustota
produktu g/cm3
obsah organických rozpouštědel
kg/kg
obsah celkového
organického uhlíku
kg/kg
obsah netěkavých látek-sušiny
% obj.
obj.sušina
aplikační směsi
% obj.
obsah těžkých
kovů
1,5 0,3 0,23 50 34 neobsahuje
Upozornění Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě.
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla.
Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10°C do 25°C.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika