Základní barva akrylátová plnicí a krycí - LV AKZ 411

Základní jednovrstvá 2k barva akrylátová s anitikorozivním a dekorativním účinkem.  Odolná vůči olejům, organickým rozpouštědlům, kyselinám a zásadám. Odolnost na povětrnosti a UV záření. Lesk 20-70%/při 60°, odstíny dle RAL.

Základní barva 2K-PUR akrylátová plnicí a krycí

Použití jednovrstvý nátěr kovových předmětů s antikorozním, plnícím  a dekorativním účinkem , odolný vůči povětrnostním vlivům a chemickému namáhání (např. olejům, pohonným hmotám, brzdovým kapalinám, zředěným kyselinám a zásadám)
Odstíny vzorkovnice RAL
Další vyráběné typy
HVLP          AIRLESS       S podporou
elektrostatiky
Váleček,
štětec          
Standardní AKZ 411 AKZ 411 - B AKZ 411 - E AKZ 411 - S
Strukturní AKZ 413 AKZ 413 - E
Antigraffiti AKZ 414 AKZ 414 - B AKZ 414 - E AKZ 414 - S
VOC g/l
(obsah org. rozpouštědel v AS)
< 420 (kategorie - B/d)
Podklad dokonale odrezené a odmaštěné kovové popř. plastové povrchy
Tužení 6 : 1 obj. dílu; nebo 7 : 1 hmot. dílu
tužidlo LV BU 45 N
Ředění 0 – 10 % obj.
ředidlo LV PC 244 nebo LV PC 342
Konzistence aplikační směsi 251) – 402) s/4mm při 20°C
Vydatnost aplikační směsi 8 - 10 m2/kg
(při 50 µm suchého filmu)
Způsob nanášení váleček, štětec, HVLP1), AIRLESS2) 
Počet nástřiků 2, doba odtěkání mezi vrstvami 20 minut při 20°C
Doporučená tloušťka 60 - 80 µm
Doba zpracovatelnosti aplikační směsi 6 hodin při 20°C
Doporučený přídavek urychlovače Při teplotách 15 – 19°C přidat 5 ml urychlovače LV BU 01 U na 1 l barvy (půl objemu víčka obalu);
při teplotách 12 – 15°C přidat 10 ml urychlovače LV BU 01 U na 1 l barvy (jeden objem víčka obalu)
UPOZORNĚNÍ: přídavkem urychlovače při teplotě nad 20°C se doba zpracovatelnosti zkracuje na 2 – 3 hodiny
Zasychání 4 h při 20°C, 30 min při 60°C
hustota
produktu g/cm3
obsah organických rozpouštědel
kg/kg
obsah celkového
organického uhlíku
kg/kg
obsah netěkavých látek-sušiny
% obj.
obj.sušina
aplikační směsi
% obj.
obsah těžkých
kovů
1,19 0,42 0,36 49 38 neobsahuje
Upozornění Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě.
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla.
Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10°C do 25°C.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika