Základní barva akrylátová plnicí a krycí - LV AKZ 421

Základní barva 2K-PUR akrylátová plnicí a krycí na plasty

Použití Je určen k přípravě jednovrstvých vrchních matných a polomatných nátěrů plastů
Odstíny Vzorkovnice RAL
Další vyráběné typy 422 –matná, 423 –strukturní, 424 - antigraffiti
VOC g/l (obsah org. rozpouštědel v AS) < 420 (kategorie - B/d)
Podklad Dokonale odmaštěné plastové povrchy
Tužení 6 : 1 obj. dílů
tužidlo LV BU 45 N
Ředění 0 – 5 % obj. ředidlo LV PC 244 nebo LV PC 342
Konzistence aplikační směsi 18-20 s/4mm při 20°C
Vydatnost aplikační směsi 8 - 10 m2/kg
Způsob nanášení HVLP, tryska 1,8 mm, pro drobné opravy 1,4 mm tlak 3 – 6 bar
Doporučené materiály pro opravy PUR tmely – silné poškození povrchu – vryp do substrátu plnič Akrylmetal LV PL 350 – mírné poškození povrchu – stopy po brusném papíru
Počet nástřiků 2, doba odtěkání mezi vrstvami 20 min. při 20°C
Doporučená tloušťka 60 - 80 µm
Doba zpracovatelnosti aplikační směsi 6 hodin při 20°C
Doporučený přídavek urychlovače Při teplotách 15 – 19°C přidat 5 ml urychlovače LV BU 01 U na 1 l barvy (půl objemu víčka obalu);
při teplotách 12 – 15°C přidat 10 ml urychlovače LV BU 01 U na 1 l barvy (jeden objem víčka obalu)
UPOZORNĚNÍ: přídavkem urychlovače při teplotě nad 20°C se doba zpracovatelnosti zkracuje na 2 – 3 hod.
Zasychání 4 hod. při 20°C, 30 min. při 60°C
Upozornění Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla. Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10°C do 25°C.
Hustota produktu g/cm3 Obsah organických rozpouštědel kg/kg Obsah celkového organického uhlíku kg/kg Obsah netěkavých látek-sušiny % obj. Obj.sušina aplikační směsi % obj. Obsah těžkých kovů
1,19 0,42 0,36 49 38 neobsahuje

Máte zájem o barvu LV AKZ 421? Napište nám!

Máte zájem o barvu LV AKZ 421? Napište nám!

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika