Polyuretanová základní barva dvousložková - LV AKZ 441

Polyuretanová základní barva dvousložková

Použití jednovrstvý nátěr kovových předmětů s antikorozním, plnícím a dekorativním účinkem
Odstíny vzorkovnice RAL
Další vyráběné typy 443 – strukturní
VOC g/l
(obsah org. rozpouštědel v AS)
< 450 (kategorie - A/g)
Podklad dokonale odrezené a odmaštěné kovové povrchy
Tužení 5 : 1 obj. dílů - tužidlo LV BU 45X
Ředění 0 – 20 % obj.
LV PC 500
Konzistence aplikační směsi 25-80 s/4mm při 20°C
Vydatnost aplikační směsi 8 - 10 m2/kg
Způsob nanášení štětec, váleček, HVLP, AIRLESS
Doporučená tloušťka 60 - 80 µm
Doba zpracování aplikační směsi 6 hodin při 20°C
Zasychání 4 hod. při 20°C, 30 min. při 60°C
hustota
produktu g/cm3
obsah organických rozpouštědel
kg/kg
obsah celkového
organického uhlíku
kg/kg
obsah netěkavých látek-sušiny
% obj.
obj.sušina
aplikační směsi
% obj.
obsah těžkých
kovů
1,1 - 1,3 0,380-0,400 0,330-0,370 42-48 41-43 neobsahuje
Upozornění Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě.
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla.
Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10°C do 25°C.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika