Barva základní epoxidová silnovrstvá dvousložková - LV EPS 033

Barva základní epoxidová silnovrstvá dvousložková

Použití Jako antikorozní ochrana v prostředí korozní agresivity stupně C2-C4 a C5 pro otryskanou konstrukční ocel, mosty, dopravníky, vnější nátěry kontejnerů, přepravních tanků
VOC g/l
(obsah org. rozpouštědel v AS)
< 450 (kategorie - B/c)
Podklad dokonale očištěné nebo otryskané povrchy
žárově nebo galvanicky pokovené povrchy
Tužení 4 : 1 obj. dílů;
tužidlo LV BU 160
Ředění 0 – 5 % obj.
ředidlo LV PC 600
Způsob nanášení štětec, AIRLESS
průměr trysky 0,28 mm a 0,38 mm
tlak vstupní 2-3 bar; tlak výstupní 112 -168 bar
Podmínky nanášení pouze na suchý a čistý povrch při teplotě nad rosným bodem
používejte pouze při teplotách nad 10°C
teplota vlastní barvy by měla být min. 15°C
Počet nástřiků 1-2
Doporučená tloušťka 100 - 400 µm mokrého filmu
Doporučená tloušťka se může měnit v závislosti na účelu použití. Běžný rozsah tloušťky suchého filmu je 50-125 µm.
Doba zpracování aplikační směsi 8 hodin při 20°C
Zasychání proti prachu 1-2 hod. při 20°C,
plně vytvrzený 7 dnů při 20°C
Vydatnost aplikační směsi 2 – 8 m2/kg (3 – 12 m2/litr)
Následný nátěr Akrylmetal, Veromix na zaschlý a očištěný povrch
hustota
produktu g/cm3
obsah organických rozpouštědel
kg/kg
obsah celkového
organického uhlíku
kg/kg
obsah netěkavých látek-sušiny
% obj.
obj.sušina
aplikační směsi
% obj.
obsah těžkých
kovů
1,26 0,353 0,29 49 46 neobsahuje
Upozornění Při práci s výrobkem je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, uvedená v bezpečnostním listě a na etiketě.
Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Obsahuje organická rozpouštědla.
Výrobek skladujte v suchém prostředí od 10°C do 25°C.

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika