Aplikace

Na základě dlouholetých zkušeností SYNPO, akciová společnost je připravena řešit problémy svých partnerů v těchto aplikačních oblastech:

Aplikace

Nátěrové hmoty

V této oblasti za dobu své existence akciová společnost SYNPO shromáždila rozsáhlé zkušenosti a stála u realizace a uvedení na trh řady nátěrových hmot v České i Slovenské republice. Z výzkumu vzešly formulace nátěrových hmot roztokových, vysokosušinových, bezrozpouštědlových, práškových a vodouředitelných pro všechny druhy podkladů. Dále...

Lepidla, těsniva a tmely

V této oblasti provádíme:

 • formulace na bázi epoxidových pryskyřic:
  • tmely, těsniva, lepidla
 • formulace na bázi akrylátů:
  • lepidla citlivá na tlak (PSA)
  • lepidla na podlahoviny
  • kontaktní lepidla

Dále jsou v SYNPO vyráběny polyesterové stěrkové tmely dodávané na trh pod názvem AKRYLMETAL LV PTE. Nabídka tmelů zahrnuje materiály s různou dobou zpracovatelnosti a různou konzistencí.

Licí a zalévací hmoty

V tomto směru naše společnost nabízí:

 • formulace licích podlahovin a polymerů na bázi epoxidů:
  • vývoj podlahovin a plastbetonů pro všechny druhy mechanického namáhání
  • formulace penetračních směsí pro suchý i vlhký betonový podklad
 • formulace polyuretanových licích podlahovin
 • formulace hydroizolačních hmot na bázi akrylátů

Laminační pryskyřice a kompozitní materiály

 • formulace laminačních pryskyřic a zalévacích systémů na bázi epoxidů:
  • vývoj laminačních pryskyřic pro všechny druhy laminátů
  • licí, zalévací a zakapávací hmoty pro strojírenský průmysl i elektroniku
 • formulace plastů a kompozitů

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika