Centrum nanostrukturovaných polymerů

Výzkumně-vývojové laboratoře jsou plně vybaveny pro syntézu speciálních typů polymerních pojiv, modifikátorů povrchu nanostruktur a pro základní hodnocení nanomateriálů.  Jednou z hlavních priorit Centra je flexibilně reagovat na požadavky zákazníků a převáděním nejnovějších vědeckých poznatků do praxe zvyšovat kvalitu výrobků.
Centrum aktivně podporuje odbornou činnost středoškoláků, VŠ studentů a Ph.D. studentů.

Vedoucí centra: , telefon 466 067 298, 776 608 760

Syntézní práce: , telefon 466 067 171


Klíčovými výzkumně-vývojovými aktivitami jsou

 • Nanotechnologie
  • příprava a povrchová modifikace nanočástic podle typu pojiva
  • formulace nanokompozitů a nátěrových hmot
 • Příprava speciálních polymerů zejména na bázi akrylátové chemie
 • Analýza a testování
 • Konzultační služby

Uplatnění vyvinutých technologií a materiálů

 • Nátěrové hmoty.
 • Adheziva.
 • Termosetové i termoplastové kompozity (stavební, elektrotechnický, automobilový průmysl, letectvi).
 • Elektroaktivní polymery (konverze solární energie, elektroaktivní ochranné povlaky).
 • Polymerní kompozity pro medicínu.

Výzkum a vývoj

 • Nanotechnologie
 • Příprava nanostruktur a jejich chemická modifikace (zejména: organické, anorganické a hybridní nanostruktury, příprava modifikovaných vrstevnatých materiálů, kovových nanomateriálů a oxidy kovů, CNT,  grafen, magnetické nanočástice pro diagnostiku)
 • Syntéza speciálních akrylátových a hybridních silikon-akrylát - uretanových disperzí
 • Speciální laky na bázi antimikrobiálních nanokomplexů
 • Formulace a příprava polymerních systémů modifikovaných nanostrukturami (nátěrové hmoty, licí pryskyřice, kompozity)
 • Maloobjemová výroba
 • Koncentráty (disperze nanostruktur) podle požadavků zákazníka
 • Testování kvality disperzí (AFM, velikost částic a jejich distribuce) v polymerních systémech před a po síťování
 • Servisní činnost

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika