Laboratorní zařízení

Zařízení pro dispergaci a zpracování materiálů

 • Ultrasonic (Hielscher Ultrasonics GmbH), Ultrazvukové zařízení s kapacitou 400 W a s operační frekvencí 24kHz . Vhodné zejména pro nízkoviskózní a vodné prostředí
 • Výkonné ultrazvukové laboratorní vany
 • Tříválec (EXAKT), pro malé i větší objemy, dispergace vlivem vysokých smykových sil
 • Vysokotlaký homogenizér (Niro Soavi S.p.A.), kapacita 10 l/h, maximální tlak 1500 bar, dispergace při velmi vysokých smykových silách při průchodu média tryskou
 • DYNO®-MILL RESEARCH LAB (Willy A. Bachofen AG), perlový mlýn pro vývojové práce a pro stanovení formulací.Vhodný pro kontinuální dispergaci a jemné mokré mletí  čerpatelných produktů s nízkou i vysokou viskozitou, lze dosahovat velikosti umletých částic v rozsahu mikrometrů a nanometrů. Keramické provedení vnitřních dílů.
 • DYNO®-MILL MULTI LAB (Willy A. Bachofen AG), perlový mlýn s využitím ve vývoji a poloprovozní výrobě pro dispergaci a mokré mletí. Pro diskontinuální operace lze použít vyměnitelné kontejnery 0.15 a 0.3 litrů, pro kontinuální operace mlecí kontejnery 0.3, 0.6 a 1.4 litru. Keramické provedení vnitřních dílů.
 • Lyofilizátor, vakuové a vzduchové sušárny

Analýza a testování

 • AFM (Mikroskopie atomárních sil) umožňující trojrozměrné zobrazování povrchů pro určení velikosti a tvaru nanočástic vč. stupně jejich dispergace v polymeru. Přístroj Dimension Icon®s modulem ScanAsyst™ od výrobce Veeco/Bruker
 • Stanovení velikosti částic a jejich distribuce v koloidní disperzi:
  • Dynamický rozptyl světla, přístroj 90Plus/BI-MAS s měřením Zeta potenciál, rozsah měření 1 nm – 3 μm (Brookhaven Instruments Corporation, USA),
  • X-ray disc centrifuge system (metoda XDC), přístroj BI-XDC Particle Sizer  (Brookhaven Instruments Corporation, USA) rozsah měření 5 nm do 100 μm
 • Stanovení obsahu sušiny pomocí TGA (Termogravimetrická analýza), přístroj TGA Q500 (TA Instruments)

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika