Projekty

Projekty s komercionalizovanými výstupy

Přehled všech řešených projektů

Příklady aktuálně úspěšně ukončených projektů směřujících ke komercionalizaci výsledků

 • Progresivní technologie výroby multifunkčních nanočástic oxidu zinečnatého (rok ukončení 2014) Program ALFA, Technologické agentury České republiky, TA0201054.
 • Hybridní nanokompozity, (rok ukončení 2014) Program ALFA, Technologické agentury České republiky, TA02011308.
 • Technologie přípravy nových magnetických nanočástic pro diagnostiku a terapii v onkologii (rok ukončení 2015) Program TIP Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky,FR-TI3/521.
 • Nanostrukturované obalové materiály mimořádných užitných vlastností a se snadnější recyklací (rok ukončení 2015) Program TIP Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.TA02010275 Enkapsulované nanodisperzní biocidní systémy (rok ukončení 2015) Program ALFA, Technologické agentury České republiky, FR-TI4/623.

Přehled všech řešených projektů

 • Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace, Program Centra kompetence Technologické agentury České republiky na podporu dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem, TE02000006
 • Funkční polymery pro aditivaci nanovlákenných filtračních membrán, Program TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, FV1032.
 • Konzervační prostředky pro psací tekutiny, Program TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, FV1048.
 • NANOKOMPOZITY - Materiály na bázi polymerních nanokompozitů s vysokým bariérovým efektem
  Ministerstvo obrany, číslo úkolu: ONSYNPO0200301, 2003–2005.
 • Polymerní nanokompozitní materiály na bázi tuzemského jílu
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu: FF-P2/076, 2003–2005.
 • Práškové nátěrové hmoty nové generace
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu: FI-IM/105, 2004-2006.
 • Bariérové nátěrové hmoty na beton s využitím nanokompozitních materiálů
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu FT-TA/013;2004-2007.
 • Podpora konkurenceschopnosti tuzemských výrobců v oblasti stavební chemie se zvláštním důrazem na ochranu památek
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu: FT-TA/014, 2004-2007.
 • Nanovlákna a jejich kompozity pro technické a biomedicínské aplikace
  (spolupráce na řešení projektu, hlavní řešitel: TU Liberec)
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu: 1H-PK2/46, 2005–2008.
 • Nové technologie v prevenci biologického znehodnocení staveb
  (řešeno v rámci projektu: "Nové nátěrové hmoty pro vybrané stavební technologie", hlavní řešitel SYNPO, a.s.)
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu: FT-TA2/006, 2005-2008.
 • Nové nátěrové hmoty pro vybrané stavební technologie, dílčí etapa Výzkum nátěrových hmot mimořádných vlastností s různými typy nanočástic
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu: FT-TA2/006, 2005-2008.
 • Nanokompozity na bázi polyolefinů s mimořádnými užitnými vlastnostmi
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu: FI-IM3/085, 2006-2009.
 • Inteligentní polymerní povlaky obsahující nanočástice
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu: FT-TA3/055, 2006-2009.
 • MULTI HYBRIDS
  Členství v konsorciu integrovaného projektu European community 6th framework programme IP 026685-2, Innovative sensor-based processing technology of nanostructured multifunctional hybrids and composites, 2007-2010.
 • Kaučukovité nanokompozity mimořádných vlastností pro gumárenské výrobky uplatňující se především v automobilovém a obranném průmyslu
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu: FT-TA4/074, 2007-2010.
 • Nové polyfunkční hybridní polymery z obnovitelných a recyklovatelných surovin s možností uplatnění enzymových katalyzátorů a nanočástic
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu: 2A-2TP1/135, 2007-2011.
 • Enzymaticky katalyzovaná syntéza alkydových pryskyřic
  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, číslo projektu: 2A-3TP1/108, 2008-2011.

Tisknout


Rychlý kontakt

SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07  Pardubice
Czech Republic

Telefon: +420 466 067 111
Fax: +420 466 067 260
E-mail:


Elektrická energie | Fotoaparáty | Výpočetní technika