Synpo - aktuality a novinky

AKTUALITY - co se u nás děje

Synpo, v rámci investičního plánu pro svou akreditovanou laboratoř Zkušebnictví a hodnocení, zakoupilo a zprovoznilo novou automatickou komoru Atmosphär Lite 1300 od světového lídra ve výrobě korozních komor, britské firmy ASCOTT ANALYTICAL. Tato plně automatická komora posunuje korozní testování zase o stupeň výše a umožňuje ještě detailněji...

Třetí a čtvrtý workshop ze série čtyř se v areálu Synpo Pardubice uskutečnily ve dnech 2.7.2020 a 9.7.2020. I v obou případech byla jejich kapacita zcela vyprodána. Téma workshopu/přednášky bylo "Celý proces výroby epoxidového stolu - krok za krokem". V jejich průběhu se procházel celý proces problematiky lití (stolku, prkénka atd)....od úplného...

Druhý workshop ze série čtyř na téma Odlévání stolu z epoxidové pryskyřice krok za krokem proběhl 25.6.2020 v areálu Synpo Pardubice. Lektorování opět proběhlo za asistence Jiřího Kubína a Jiřího Fíly z CRA Kovax. I zde hojná účast 25 účastníků vysoko převýšila kapacitu sálu a i zde se podařilo při podrobném výkladu a praktických ukázkách...

Dne 18.6.2020 se v areálu Synpa uskutečnil první ze série workshopů na téma Celý proces výroby epoxidového stolu - krok za krokem, který organizoval Jiří Kubín ze Synpa a jako lektor na broušení a leštění epoxidu Jiří Fíla z CRA Kovax. Workshop byl poměrně rychle vyprodán a účastnilo se ho 25 účastníků. Během celé akce se velmi podrobně procházely...