Akreditované analytické laboratoře pro zkoušky materiálů

Akreditované analytické laboratoře pro zkoušky materiálů

Synpo má akreditované laboratoře pro analytické a fyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerů a pryskyřic včetně souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí.   

Naše oddělení analytiky se pyšní zkušební laboratoří č. 1105 akreditovanou ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro analytické a fyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerů a pryskyřic včetně souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí.  

Analýza výrobků a materiálů

 • Charakterizace větvení polymerů;
 • Analýza vstupních surovin;
 • Hodnocení reprodukovatelnosti výrobních várek;
 • Stanovení složení výrobků;
 • Studium a optimalizace chemických reakcí;
 • Stanovení fyzikálně chemických veličin;
 • Vztah mezi strukturou a vlastnostmi;
 • Podklady pro certifikaci výrobků.


Analýza životního a pracovního prostředí

 • Stanovení organických látek ve vodě a výrobcích;
 • Stanovení těkavých organických látek (VOC), např. v nátěrových hmotách;
 • Analýza odpadů;
 • Podklady pro správní řízení a odborné posudky


Analytické metody

 • LC, LC-MS, GPC, GPC-MALS, GC, GC-MS
 • FTIR, UV, FTIR mikroskopie;
 • distribuce velikosti částic;
 • titrační a vážkové metody, klasická analýza.