Synpo - zákaznický aplikační vývoj

SYNPO - ZÁKAZNICKÝ APLIKAČNÍ VÝVOJ

Náš zákaznický aplikační vývoj směřujeme hlavně do těchto oblastí:

NÁTĚROVÉ HMOTY:

 • Formulace epoxidových nátěrových hmot rozpouštědlových -epoxidové nátěrové hmoty (základní, vysokosušinové, antikorozní) pro nátěry betonu, minerálních podkladů, podlah, ocelových konstrukcí, plastů s využitím pro vysoce namáhané objekty jako jsou chemické, energetické, potravinářské a jiné komplexy 

 • Formulace epoxidových nátěrových hmot ředitelných vodou - epoxidové vodou ředitelné (základní, antikorozní s vyšší chemickou odolností) hmoty s prodlouženou zpracovatelností na minerální podklady, kovové konstrukce, plasty, dřevo, apod.
 • Formulace nátěrových hmot na bázi alkydových, polyesterových a polyuretanových pryskyřic - nátěrové hmoty (barvy, plniče, tmely, laky, lazury) základní, průmyslové, dekorativní na a ocel, lehké kovy, beton, dřevo, dřevovláknité desky, plasty, konstrukce a stavební dílce, nábytek, podlahy, bazény včetně nátěrových hmot pro styk s potravinami a pitnou vodou.
 • Formulace nátěrových hmot akrylátových vodou ředitelných - dekorativní a průmyslové nátěrové hmoty na dřevo, kovy, beton apod., ale i malířské a fasádní nátěrové hmoty (včetně termoizolačních).
 • Formulace nátěrových hmot akryl-uretanových - nátěrové hmoty speciálně pro průmyslové aplikace, autoopravárenství a povrchovou úpravu dopravních prostředků.
 • Formulace nátěrových hmot se speciálními efekty - nátěrové hmoty  termoizolační, samočistící, antimikrobiální nebo tvořící efektní povrchové struktury.

LEPIDLA, TĚSNIVA A TMELY

 • Formulace lepidel na bázi epoxidových pryskyřic, akrylátů a polyuretanů pro kontaktní lepidla, lepidla citlivá na tlak (PSA) pro použití na ve stavebnictví, automobilovém průmyslu, strojírenství, energetice, elektro atd. 
 • Formulace polyesterových stěrkových tmelů z různou dobou zpracovatelnosti, odolnosti proti teplotě a různou konzistencí (více zde).

LICÍ PRYSKYŘICE

 • Formulace licích podlahových systémů, plastbetonů a polymerů na bázi epoxidů pro všechny druhy mechanického namáhání včetně penetračních směsí pro suchý i vlhký betonový podklad.
 • Formulace polyuretanových licích podlahovin
 • Formulace hydroizolačních hmot na bázi akrylátů

KOMPOZITY

 • Formulace laminačních pryskyřic a zalévacích systémů na bázi epoxidů včetně licích, zalévacích a zakápavacích hmot pro strojírenský průmysl a elektroniku.
 • Vývoj laminačních pryskyřic pro všechny druhy laminátů včetně formulace plastů a kompozitů.