CENTRUM NANOSTRUKTUROVANÝCH POLYMERŮ

CENTRUM NANOSTURKTUROVANÝCH POLYMERŮ

Zabýváme se výzkumem a vývojem speciálních typů polymerních pojiv, modifikátorů povrchu nanostruktur a formulací polymerních systémů s obsahem nanomateriálů. Výzkumně-vývojové laboratoře jsou vybaveny pro jejich syntézu i základní hodnocení. Našim cílem je flexibilně reagovat na požadavky zákazníků a s využitím nejnovějších poznatků z oblasti výzkumu a inovací zvyšovat kvalitu nabízených výrobků. Kromě smluvního výzkumu a konzultační činnosti jsme zapojeni i do řešení výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů a aktivně podporujeme odbornou činnost studentů.

Klíčové oblasti

 • Nanotechnologie:
  • příprava a chemická modifikace / funkcionalizace nanočástic                               - uhlíkaté nanomateriály: grafit, grafen,             nanotrubičky                                                  - vrstevnaté nanočástice: jíly, vrstevnaté           podvojné hydroxidy (LDH), fosfonáty          - nanočástice kovů a jejich oxidů /                     hydroxidů
  • povrchové modifikátory nanostruktur
  • formulace polymerních systémů modifikovaných nanostrukturami (nátěrové hmoty, licí pryskyřice, adheziva, kompozity)
 • Syntéza speciálních polymerů:                              - akryláty                                                                    - polyurethany                                                            - hybridní silikon-akrylát-urethanové disperze        - laky na bázi antimikrobiálních nanokomplexů
  • Dispergace a zpracování materiálů: koncentráty nanostruktur (masterbatch)
  • Analýza a testování
  • Aktivní podpora odborné činnosti středoškoláků, VŠ studentů a Ph.D. studentů
  • Konzultační služby a servisní činnost

Uplatnění vyvinutých technologií a materiálů

 • Nátěrové hmoty.
 • Materiály pro památkovou péči / restaurátorství
 • Adheziva.
 • Kompozity (stavební, elektrotechnický, automobilový průmysl, letectví)
 • Vodivé polymerní systémy (elektrostatické ochranné povlaky)
 • Meziprodukty pro kosmetické aplikace