Synpo Centrum nanostrukturovaných polymerů

CENTRUM NANOSTURKTUROVANÝCH POLYMERŮ

Zabýváme se výzkumem a vývojem speciálních typů polymerních pojiv, modifikátorů povrchu nanostruktur a formulací polymerních systémů s obsahem nanomateriálů. Výzkumně-vývojové laboratoře jsou vybaveny pro jejich syntézu i základní hodnocení. Našim cílem je flexibilně reagovat na požadavky zákazníků a s využitím nejnovějších poznatků z oblasti výzkumu a inovací zvyšovat kvalitu nabízených výrobků. Kromě smluvního výzkumu a konzultační činnosti jsme zapojeni i do řešení výzkumných projektů financovaných z veřejných zdrojů a aktivně podporujeme odbornou činnost studentů.

Klíčové oblasti:

  • Nanotechnologie:

 • příprava a chemická modifikace / funkcionalizace nanočástic
 • uhlíkaté nanomateriály: grafit, grafen, nanotrubičky
 • vrstevnaté nanočástice: jíly, vrstevnaté podvojné hydroxidy (LDH), fosfonáty
 • nanočástice kovů a jejich oxidů / hydroxidů
 • povrchové modifikátory nanostruktur
 • formulace polymerních systémů modifikovaných nanostrukturami (nátěrové hmoty, licí pryskyřice, adheziva, kompozity)

 • Syntéza speciálních polymerů:  

 • akryláty polyurethany
 • hybridní silikon-akrylát-urethanové disperze
 • laky na bázi antimikrobiálních nanokomplexů
 • dispergace a zpracování materiálů: koncentráty nanostruktur (masterbatch)
 • analýza a testování
 • aktivní podpora odborné činnosti středoškoláků, VŠ studentů a Ph.D. studentů
 • konzultační služby a servisní činnost

Uplatnění vyvinutých technologií a materiálů

 • nátěrové hmoty
 • materiály pro památkovou péči / restaurátorství
 • adheziva
 • kompozity (stavební, elektrotechnický, automobilový průmysl, letectví)
 • vodivé polymerní systémy (elektrostatické ochranné povlaky)
 • meziprodukty pro kosmetické aplikace