Synpo certifikace a akreditace

Synpo certifikace a akreditace

Synpo akciová společnost je firma řízená dle systému managementu jakosti ISO 9001. Kromě toho má ČIA akreditované zkušební laboratoře, akreditované analytické laboratoře a akreditovanou laboratoř na kalibraci viskozimetrů.

Certifikát ISO 9001:2015

Od roku 2000 je v Synpu zaveden certifikovaný systém managmentu jakosti ISO 9001. Recertifikace probíhá vždy po 3 letech podle aktuálně platné verze normy  

Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře č. 1105

Zkušební laboratoř č. 1105 Oddělení analytické a fyzikální chemie, akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro analytické a fyzikálně chemické zkoušení výrobků na bázi syntetických polymerů, organických a anorganických látek souvisejících s výrobou, zpracováním a použitím polymerů vymezené přílohou akreditačního osvědčení.

Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře č. 1105.2

Zkušební laboratoř č. 1105.2 je akreditována ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pro mechanické, termomechanické, termické a elektrické zkoušky polymerních materiálů včetně hodnocení nátěrových hmot a hodnocení povlaků. Zkouškami polymerních materiálů se rozumí zkoušení plastů, lisovacích hmot, lepidel, samolepicích pásek, lehčených hmot, těsnících hmot a tmelů, povrchových úprav na bázi plastů, pryže apod. 

Osvědčení o akreditaci laboratoře č. 2264

Laboratoř č. 2264 je akreditovaná ČIA dle normy ČSN E N ISO/IEC 17025:2018 a nabízí kalibraci rotačních viskozimetrů všech typů a značek.