Členství v organizacích

SYNPO je členem řady zájmových sdružení a asociací v oblasti chemického průmyslu. Díky aktivní komunikaci se státními agenturami udržujeme kontakt s posledním vývojem v oblasti legislativy a světového vývoje oboru.

Dobrovolné zájmové sdružení výrobců, výzkumných ústavů a organizací souvisejících s výrobou nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu v České republice bez rozdílu vlastnictví.

Dobrovolné profesní sdružení podniků a institucí se vztahem k chemickému odvětví. Od roku 1992 spoluvytváří příznívé podnikatelské prostředí a rozvoj českého chemického průmyslu.