Cerifications

Certification ISO 9001:2015

Since 2000, the  certified ISO 9001 quality management system has been introduced in Synpo. Recertification is always carried out every 3 years according to the current version of the standard

Certificate of Accreditation of Testing Laboratory No. 1105

Testing laboratory No. 1105 accredited by CIA according to ČSN EN ISO / IEC 17025: 2005 for analytical and physico-chemical tests of products based on synthetic polymers and resins including related substances, wastes and environmental compartments.

Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře č. 1105.2

Zkušební laboratoř č. 1105.2 je akreditována ČIA podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025"2005 pro mechanické, termomechanické, termické a elektrické zkoušky polymerních materiálů včetně hodnocení nátěrových hmot a hodnocení povlaků. Zkouškami polymerních materiálů se rozumí zkoušení plastů, lisovacích hmot, lepidel, samolepicích pásek, lehčených hmot, těsnících hmot a tmelů, povrchových úprav na bázi plastů, pryže apod. 

Osvědčení o akreditaci laboratoře č. 2264

Laboratoř č. 2264 je akreditovaná ČIA dle normy ČSN E N ISO/IEC 17025 a nabízí kalibraci rotačních viskozimetrů všech typů a značek.