News and updates from Synpo

Naše laboratoř č.2264 akreditovaná Českým institutem pro akreditaci dle normy ČSN EN ISI/IEC 17025 pro kalibraci rotačních viskozimetrů prošla úspěšně na konci roku 2018 reakreditačním procesem a získala svůj certifikát na další tři roky. Blahopřejeme.

SYNPO akciová společnost je partnerem mezinárodní konference POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019 pořádané Spolkem pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů, Odbornou skupinou - Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku a ČVUT v Praze, Fakultou strojní. Tato odborná konference se bude konat v Táboře 15. - 16....

U příležitosti oslav 100. výročí vzniku samostatného československého státu byla Synpu a.s. udělena Generálním ředitelem HZS ČR pamětní medaile za úspěšné řešení projektu "Barevná úprava ZPA". Tento úspěšný projekt se týkal posouzení barevné úpravy ZPA, stability odstínu, bezpečnostního hlediska v rámci silniční dopravy atd. V rámci řešení...

7. listopadu 2018 se konal ceremoniál slavnostního otevření Global Innovation Center firmy Axalta ve Philadelphii. Někteří vývojoví pracovníci SYNPA měli tu čest se akce osobně zúčastnit v rámci dlouholeté vývojové spolupráce obou firem. Odkaz na tento ceremoniál lze najít zde.