Synpo publications and conferences 2018

Synpo publications and conferences 2018

CONFERENCES

 • Eremias, L. Mindos, L. Turek, L. Hochmannova: The application of ENA for evaluation of the protective performance of ZRP modified by combinations of Zn dust with stainless steel flakes type of filler, EUROCORR 2018, 9.- 13.9. 2018, Cracow, Poland
 • Hochmannová L., Herrmann F.: Povlaky s nízkou povrchovou energií pro stavebnictví, Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, 28.11. - 29.11.2018, Brno 
 • Janča O., Holuša R.: Porovnání osvitových simulací, rozdíly, dopady, analýza kolapsu nátěrového systému 2K - PUR, Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, 28-29.11.2018, Brno
 • K. Prouzová, K. Melánová, L. Beneš, K. Zetková, V. Zima, P. Knotek: Layered Organophosphonates as Suitable Starting Materials for Production of Nanosheets via Top-down Approach, Advanced Nanomaterials 2018, 17.-19.7.2018 Aveiro, Portugal
 • M. Boháčová, K. Zetková, P. Knotek, D. Bouša, Z. Sofer: Comparison of properties of graphite and carbon nanotubes treated by different oxidation agents, Advanced Nanomaterials 2018, 17.-19.7.2018 Aveiro, Portugal
 • K. Kopecká, L. Beneš, K. Melánová, V. Zima, P. Knotek, K. Zetková: Exfolitation via shear force - its suitability for various types of layered materials, Workoshop "Advances in Low-dimensional Materials" 18.-21.9.2018 Liblice, Česká Republika
 • Boháčková M., Zetková K., Knotek P., Bouša D., Friess K., Sofer Z.: Carbon materials suitable for membranes for gas separation, 7th International Workshop on Layered Materials, Kraków - Tomaszowice, Polsko, 8.-13.9.2018,  

  Book of Abstract p. 46, ISBN 978-83-950918-1-0

 • Opršal J., Boháčková M., Zetková K., Mikula P., Bittner M., Trávníčková E., Kimmer D.: Nanofibrous membranes with antifouling properties, Trends in Nanotechnology (TNT 2018), Lecce, Itálie, 3. - 7. 9. 2018. 
 • Kopecká K., Melánová K., Beneš L., Zima V., Zetková K., Knotek P.: Preparation and exfoliation of new layered calcium phosphonates containing phosphate and phosphite groups, 7th International Workshop on Layered Materials, Kraków-Tomaszowice, Polsko, 9.-13. 9. 2018, Book of Abstract p. 25, ISBN 978-83-950918-1-0
 • S. Podzimek: Multi-angle light scattering for the characterization of biopolymers (oral presentation), BiPoCo 2018, September 2 - 6, 2018, Balatonfured, Hungary. 
 • S. Podzimek: Multi-angle light scattering: An Efficient tool revealing molecular structure of synthetic polymers (keynote lecture), Polymertec18, June 13 - 15, 2018, Merseburg, Germany.

PUBLICATIONS

 • Holuša, R., Skoupil, J.: Ochrana UV nestálých barevných podkladů transparentními laky, Povrchové úpravy 3, 41 (2018) 
 • K. Kopecká, L. Beneš, K. Melánová, V. Zima, P. Knotek, K. Zetková: Layered calcium phenylphosphonate: a hybrid material for a new generation of nanofillers, Beilstein Journal of Nanotechnology, 9, 2906-2915 (2018).
 • S. Podzimek: Molar Mass Distribution by Size Exclusion Chromatography: Comparison of Multi-Angle Light Scattering and Universal Calibration, J. Appl. Polym. Sci., accepted for publication.
 • G. Zinovyev, I. Sulaeva, S. Podzimek, D. Roessner, I. Kilpelainen, I. Sumerskii, T. Rosenau, A. Ptthast: Getting Closer to Absolute Molar Masses of Technical Lignins, ChemSusChem, 11, 3259- 3268 (2018). DOI: 10.1002/cssc.201801177