Epoxidové lepidlo Veropal 50HD k zalévání vinutí cívek

Nízkoviskózní epoxidové lepidlo VEROPAL 50HD/45T k zalévání vinutí cívek

Popis: VEROPAL 50HD/45T je epoxidový dvousložkový systém tvrditelný za normální teploty. Jeho nízká viskozita umožňuje snadný tok a penetraci do mezer a malých prostorů. Krátký čas zgelování dovoluje manipulaci s výrobkem po krátké době od začátku zalévání. Jestliže je požadováno další zkrácení doby vytvrzování a dosažení konečných vlastností v kratším čase, je možné vytvrzovat systém při zvýšené teplotě.

Použití: K zalévání vinutí cívek a transformátorů.

Substráty: Kovy, kovové součástky, plasty 

Chemická báze: 2-K epoxid

Viskozita před smícháním: složka A = 2900 mPa.s při 25°C, složka B = 1200 mPa.s při 25°C

Vytvrzovací cyklus: 24 hodin při 25°C, 3 hodiny při 60°C

Doba zpracovatelnosti: 10 min při 25°C

Tvrdost po vytvrzení: 70-90 ShD

Teplotní třída po vytvrzení: 130