Hybridní konstrukční epoxidové lepidlo Veropal Super

Hybridní konstrukční epoxidové lepidlo Veropal Super

Popis: VEROPAL SUPER je unikátní hybridní epoxidové dvousložkové strukturální lepidlo s vysokou tažností až 55% a současně s vynikající pevností v odlupu a smyku.

Použití: Ke strukturálnímu lepení široké škály substrátů.

Substráty: Vedle kovů, kovových konstrukcí, dřeva, keramiky je vhodný pro lepení řady polymerních kompozitních materiálů, jakými jsou např. skleněnými vlákny vyztužené polyestery, epoxidy (SMC) apod. Pomocí lepidlového systému Veropal Super lze také lepit některé obtížně lepitelné termoplastické materiály.

Chemická báze: 2-K epoxid

Viskozita před smícháním: 5-15 Pa.s při teplotě 25°C

Viskozita po smíchání: 15-25 Pa.s při teplotě 25°C

Doba zpracovatelnosti: 15 - 20 min

Doba gelace: 150 min

Tg (°C) DSC: 70 - 80°C