Fixační - tixotropní hmoty

VEROPAL 520-T10M

2K epoxidový systém pro vnitřní opravárenské aplikace. Složka A je plněná běžným plnivem, složka B je neplněná.

  • Viskozita: ???
  • Gel Time (min) 10g/50g: 10-20/5-10/ 25°C
  • Tg (DSC): 85 - 100°C

VEROPAL 520-461T