Synpo - kontaktní informace a identifikační údaje firmy

Synpo - kontakt

OBCHOD A TECHNICKÝ SERVIS - NÁTĚROVÉ HMOTY AKRYLMETAL

Ing. Jan SKOUPIL

Telefon: +420 603 781 328
Email: jan.skoupil@synpo.cz


CENTRUM NANO STRUKTUROVANÝCH POLYMERŮ

Ing. Kateřina ZETKOVÁ

Telefon: +420 466 067 298
Email: katerina.zetkova@synpo.cz


ANALYTICKÉ A FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ LABORATOŘE

Prof. Ing. Štěpán PODZIMEK, CSc.

Telefon: +420 466 067 178
Email: stepan.podzimek@synpo.cz


ADMINISTRATIVNĚ SPRÁVNÍ A PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Iva BERANOVÁ

Telefon: +420 774 602 613
Email: iva.beranova@synpo.cz

OBCHOD - VEROPAL, EPOXIDY, ADHESIVA, SPECIALITY

Ing. Jiří KUBÍN

Telefon: +420 737 108 685
Email: jiri.kubin@synpo.cz


VÝZKUM POLYMERŮ A NÁTĚROVÝCH HMOT

Ing. Richard MILÍČ, CSc.

Telefon: +420 604 434 638
Email: richard.milic@synpo.cz


VÝZKUM POLYMERŮ, ADHEZIV, KOMPOZITŮ A PRYSKYŘIC

Ing. František SOCHA, Ph.D. 

Telefon: +420 728 511 707 
Email: frantisek.socha@synpo.cz


KALIBRAČNÍ LABORATOŘ VISKOZIMETRIE 

Ing. Luboš KÁCOVSKÝ 

Telefon: +420 737 748 006
Email: lubos.kacovsky@synpo.cz

OBCHOD - ADMINISTRATIVA PRODEJ, NÁKUP, LOGISTIKA

Ing. Blanka ORSÁGOVÁ

Telefon: +420 603 788 490
Email: blanka.orsagova@synpo.cz


OBCHOD A SERVIS - PŘÍSTROJE BROOKFIELD

Ing. Jiří VRÁNA, CSc. 

Telefon: +420 605 715 383
Email: jiri.vrana@synpo.cz


LABORATOŘE ZKUŠEBNICTVÍ A HODNOCENÍ

Ing. Vladimír ŠPAČEK, CSc. 

Telefon: +420 604 734 823
Email: vladimir.spacek@synpo.cz


Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů

Propojené skupiny na Facebooku:

SYNPO, akciová společnost

Adresa:
S. K. Neumanna 1316, Pardubice 532 07

Telefon:
+420 466 067 111

E-mail:
synpo@synpo.cz

IČO: 46504711     DIČ: CZ46504711  

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 627 

Informace o příslušnosti ke koncernu:  SYNPO, akciová společnost je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o korporacích, v platném znění.