Cerifikace systému AKRYLMETAL pro korozní ochranu stupně C4

21.06.2019

Synpo a.s. provedlo testování nátěrového systému AKRYLMETAL pro ocelové konstrukce podle revidované normy ISO 12944 (2018). Testován byl systém:

1.  LV EPS 620 (1 vrstva 30-40my) + LV AKZ 411 (2-3 vrstvy (110-120my) s celkovou tloušťkou vrstvy 140-160my pro stupeň korozní agresivity C4.

Z výsledků a vyhodnocení vyplývá, že testovaný nátěrový systém LV EPS 620 + LV AKZ 411 splňuje požadavky pro stupeň korozní agresivity: C3 - vysoká s životností 15 - 25 let, C4 - střední s životností 7 - 15 let, C5 - nízká s životností do 7 let.