Kick-off meeting projektu EKOPLACKAGING

09.05.2019

Dne 3.5. 2019 se ve španělském El Entrego v National Spanish Council for Scientific Research pod University of Oviedo uskutečnil kick-off meeting projektu s názvem ECOPLACKAGING, který je dotován v rámci EU v programu M-era.net. Ze Synpa se meetingu účastnili doc. Ing. Vítězslav Zima, CSc. jako hlavní řešitel za Synpo, dále Ing. Luboš Kácovský a Dagmar Mazánková. Dalšími partnery projektu jsou SPA 2000 s.r.o., National Spanish Council for Scientific Research a University of Azores. Hlavním cílem projektu ECOPLACKAGING je vyvinout plně biologicky rozložitelný bioplastový kompozit skládající se z PLA matrice vyztužené: 1) rostlinnými vlákny získanými z rostlinného odpadu, konkrétně ostrovními invazními rostlinnými druhy a 2) nízkonákladovými a ekologickými antimikrobiálními skly.

Abstrakt projektu:

The development of bio-based antimicrobial packaging polymers is in great demand in order to overcome the huge environmental impact of conventional fossil-based plastic materials and guarantee food protection against physical, chemical, and microbiological effects that is why bio-based materials have attracted extensive interest in the packaging field. Poly(lactic acid) (PLA) is the ideal choice to achieve these goals because it is compostable and can be produced from renewable resources, however, pure PLA materials also have some shortcomings, such as poor hydrophilicity, poor mechanical properties and lack of antimicrobial functionality, which limit their range of application. In order to overcome these limitations ECOPLACKAGING aims to develop a fully biodegradable bioplastic composite consisting of a PLA matrix reinforced with: 1) vegetal fibres obtained from plant waste, namely island invasive plant species and 2) low-cost and environmentally-friendly antimicrobial glasses.