Nanoostrava 2019

20.05.2019

Ve dnech 13.-16. 5. 2019 se v Ostravě uskutečnila 6. mezinárodní konference "Nanomaterials and Nanotechnology Meeting". Toto sympozium bylo organizováno ve spolupráci vědců z Centra nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava a Ústavu geoniky AV ČR. Publikačními partnery konference byli američtí vědečtí vydavatelé American Scientific Publishers (ASP) a MDPI. Setkání bylo platformou umožňující otevřené diskuse mezi vědci, studenty a zástupci firem se zájmem o vývoj nanomateriálů a nanotechnologií. Ze SYNPA se tohoto sympozia účastnila kolegyně ing. Kateřina Kopecká z našeho Centra nanomateriálů a obnovitelných zdrojů s úspěšně prezentovaným posterem "Layered double hydroxides: synthesis, exfoliation and dispersion in polymer systems".