Nátěry Akrylmetal dle revidované normy ISO 12944

25.11.2019

V průběhu let 2017/2018 byla revidována norma ISO 12944: Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy. Synpo jakožto tradiční výrobce rozpouštědlových 2K-polyurethanových nátěrových hmot také dle této revidované normy upravil své průmyslové nátěrové systémy Akrylmetal. Tohoto úkoly se zhostili ing. Radim Holuša ve spolupráci s ing. Ondřejem Jančou. Vybrali různé druhy nátěrových hmot a jejich kombinace k dosažení vyhovující ochrany pro daný stupeň korozní agresivity včetně doporučených tlouštěk. Bylo zadáno ochránit ocelový podklad na stupeň C3 se střední a vysokou životností a na stupeň C4 s podobnou životností. Vhodné nátěrové hmoty a systémy byly vybrány na bázi 2K polyuretanů a epoxidů. Více informací ohledně tohoto projektu lze najít v přidruženém dokumentu k této zprávě.