Práce na projektu: Polyborazylen jako prekurzor pro vznik a nanášení bor nitridových vrstev

22.02.2021

V Synpu se pracuje na zajímavém projektu pro nátěrové hmoty:

Polyborazylen jako prekurzor pro vznik a nanášení bor nitridových vrstev

Č. projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015523

Doba řešení: 10/2019-06/2022

Účastníci: Katchem spol. s r. o., SYNPO, akciová společnost

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt řeší ověření a zavedení nové technologie polyborazylenu, jako nového výchozího materiálu pro potahování materiálů nitridem boritým. Výstupem projektu budou ověřená technologie výroby polyborazylenu, ověřená technologie výroby systému polyborazylen - polymer a prototyp nátěrové vypalovací hmoty. Projekt je řešen ve spolupráci dvou českých partnerů a má přímou vazbu na cíle Národní strategie RIS3.

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU.