Přednáška: Možnosti charakterizace nanočástic

10.03.2020

SYNPO, akciová společnost ve spolupráci s PRECHEZA a.s. a pod záštitou AV NH ČR Vás zve na seminář: "Možnosti charakterizace nanočástic a jejich využití v oblasti nanotechnologií":

  • Měření BET plocha povrchu (Automatický analyzátor plochy povrchu a velikosti pórů - Ing. Špringer, NOVATOUCH
  • Měření BET - praktické zkušenosti - Ing. Pinková, Ph.D., PRECHEZA
  • Charakterizace nanostrukturovaných polymerů pomocí AFM - Dr. Knotek, UPce
  • Měření velikosti částic: dynamický rozptyl světla, XDC sedimentační centrifuga s rentgenovou detekcí- Dr. Opršal, SYNPO 

Jednotlivé metody budou doplněny o praktické ukázky. 

Kdy: 17. března 2020 v 9h

Kde: SYNPO, akciová společnost

Doba trvání max. do 14 h.

Další informace budou upřesněny podle počtu zájemců.

Přihlášky do 12. 3. 2020 Kontakt: Kateřina Zetková, E-mail: katerina.zetkova@synpo.cz