Projekt Ecoplackaging má novou webovou stránku

24.03.2020

Projekt vývoje nového typu biologicky rozložitelného polymerního kompozitu určeného jako obalového materiálu - "Vegetal fibres-reinforced PLA antimicrobial composites for packaging applications", zkráceně nazývaný jako Ecoplackaging, má nové webové stránky - www.ecoplackaging.eu. Na tomto projektu spolupracuje SYNPO, akciová společnost,s další českou firmou, SPA 2000 s.r.o., a s vědci ze Španělska a Portugalska