Ecoplackaging - Vývoj biologicky rozložitelného polymerního kompozitu

13.02.2020

SYNPO, akciová společnost, ve spolupráci s další českou firmou, SPA 2000 s.r.o., a ve spolupráci s vědci ze Španělska a Portugalska se podílí na vývoji nového typu biologicky rozložitelného polymerního kompozitu určeného jako obalový materiál, především pro potravinářství. Tento kompozit se skládá z biodegradabilního polymeru vyztuženého rostlinnými vlákny a obsahujícího antibakteriální sklo. Použitá rostlinná vlákna, poskytnutá pracovištěm Azorské Univerzity, jsou získávána z rostlin druhu Hedychium gardnerarium. Tato vysoce invazivní rostlina představuje značný problém pro životní prostředí Azorských ostrovů, a proto musí být likvidována. Komerční využití vláken z této rostliny by tak snížilo finanční náročnost této likvidace. Další složkou kompozitu jsou antibakteriální skla, vyvinutá v Centru výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií Univerzity Oviedo, Španělsko, která jsou připravována z recyklovaného skelného odpadu.
Vývoj nového obalového materiálu tak umožní nahradit obalové materiály vyráběné z ropných derivátů a využít odpadní materiál z likvidace invazních rostlin a antibakteriální skla z recyklované suroviny. Vyvíjený materiál bude kompostovatelný, a tak bude mít nižší vliv na životní prostředí než dosud používané obalové materiály. S projektem Ecoplackaging a s prvními dosaženými výsledky je seznamována i širší veřejnost, jak dokládají informace v tisku a na veřejně dostupných webových stránkách našich španělských a portugalských partnerů. Procvičte si svoji španělštinu a portugalštinu:-)).