Reakreditace laboratoří analytické chemie

26.11.2018

Oddělení analytické a fyzikální chemie po třech letech opět splnilo požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a získalo osvědčení o akreditaci.