SYNPO partnerem mezinárodní konference POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019

07.12.2018

SYNPO akciová společnost je partnerem mezinárodní konference POLYMERNÍ KOMPOZITY 2019 pořádané Spolkem pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů, Odbornou skupinou - Mechanika kompozitních materiálů a konstrukcí České společnosti pro mechaniku a  ČVUT v Praze, Fakultou strojní. Tato odborná konference se bude konat v Táboře 15. - 16. května 2019. 

Cílem konference je seznámit účastníky s nejnovějšími poznatky z oblasti technologie kompozitních materiálů, výzkumu a vývoje, výpočtů a s trendy ve zpracování a aplikaci. Tématickými zaměřeními konference jsou:

  • vývoj materiálů a jejich vlastnosti
  • technologie zpracování
  • nanokompozity
  • inovační aplikace
  • konstrukce a výpočty