Synpo pomohlo vyvinout speciální tkaninu na výrobu roušek

17.03.2020

FIRMA INOTEX, spol. s.r.o., rychle zareagovala na aktuální situaci šíření koronaviru a začala připravovat specificky upravenou tkaninu, která je určena pro výrobu ústenek. Materiál byl vyvinut ve spolupráci s Centrem organické chemie pod záštitou projektu TE 02000006, vedeného podnikem SYNPO, akciová společnost a podpořeného Technologickou agenturou ČR. 

Speciální ústenky pracují na principu fotoaktivního barviva, které po ozáření běžným denním světlem i z běžných zdrojů světla krátkodobě generuje reaktivní formy kyslíku. Takto je ústenka chráněna před nežádoucími polutanty. Testy ověřující bezpečnost materiálu byly prováděny ve Státním zdravotním ústavu. V současné době jsou tyto ústenky určeny pro potřeby klientů a zaměstnanců zařízení sociálních služeb a byly dodány např. Domu s pečovatelskou službou, Diakonie CČE, dále pro zaměstnance Městského úřadu a strážníky Městské policie města Dvora Králové n. L.