V Synpu proběhla úspěšná přednáška pro veřejnost o licích pryskyřicích a jejich chemii

26.09.2019

Dne 25.9.2019 se v Synpu zorganizovala pro Facebookovou skupinu Epoxy and Design přednáška na téma: Epoxidová chemie, zalévací epoxidové pryskyřice a jejich aplikace - vše srozumitelnou řečí. Role přednášejících se zhostili Ing. František Socha, PhD. a ing. Jiří Kubín. Na přednášku se přihlásilo a dorazilo 72 předem registrovaných lidí, přičemž zájemců o přednášku bylo mnohem více a kvůli kapacitě musela být registrace na přednášku zastavena. Atmosféra v průběhu přednášek i přestávek byla velmi přátelská, posluchači pozorně naslouchali každému slovu a přednášející nešetřili různými všetečnými dotazy. Oboustranná diskuze probíhala přímo i v rámci přednášek a posluchačům se líbila zejména možnost se zeptat na cokoliv, co je z oblasti epoxidové chemie a aplikace čirých epoxidových pryskyřicí při lití stolu zajímalo. Nakonec posluchači odcházeli ze Synpa velmi spokojení s Osvědčením o absolvování přednášky a s pocitem, že to rozhodně nebylo ztracené dopoledne, což dokladovali velikým vděkem a zájmem o další podobné přednášky na různá témata týkající se náplně skupiny.