XI. Konference Pigmenty a pojiva

07.11.2018

Ve dnech 5.-6. 11. 2018 se uskutečnila konference Pigmenty a pojiva zaměřená na oblast pigmentů, pojiv, nanomateriálů, specialit a legislativy pro výrobu nátěrových hmot, povrchové úpravy a předúpravy povrchů a jejich dalších aplikací. Pracovník SYNPa Ing. František Herrmann, CSc. byl spoluautorem jednoho z prezentovaných posterů Korozní odolnost moderních chemických předúprav povrchu (Svoboda J., Kudláček J., Kreibich V., Herrmann F., ČVUT v Praze, Fakulta strojní; Synpo a.s.).