Synpo - laboratorní viskozimetry Brookfield

Laboratorní viskozimetry a reometry Brookfield

Snadné použití, přesnost, flexibilita, spolehlivost a kvalita servisu znamenají, že přístroje AMETEK Brookfield jsou nejoblíbenější laboratorní viskozimetry na celosvětovém trhu! 

PŘEHLED LABORATORNÍCH VISKOZIMETRŮ a REOMETRŮ

 • - DVNext reometry s možností řízení z PC, vybrané modely odpovídají požadavkům FDA 21CFR 
 • - DVNext reometrygeometrií kužel - deska s možností řízení z PC, vybrané modely odpovídají požadavkům FDA 21CFR
 •   DV2T viskozimetry, programovatelné s možností řízení z PC
 • DV1M viskozimetry s možností měření teploty a připojení k PC  pro sběr a tisk dat
 • DVE viskozimery, jednoduché, digitální
 • - CAP 1000+ a 2000+ viskozimety kužel - deska pro měření při vysokých smykových rychlostech 
 • - KU-3 viskozimetr s vřetenem typu Krebs; odpovídá normě ASTM D562
 • BF35 viskozimetr  pro měření vrtných a štěpných kapalin jak v terénu tak v laboratoři
 • - PVS reometr, přenosný přístroj s programem RheoVision pro měření vrtných olejů a frakčních kapalin za vysokého tlaku v novém uspořádání
 • BLIŽŠÍ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJÍCH JSOU UVEDENY NÍŽE

DOPLŇKY a PŘÍSLUŠENSTVÍ VISKOZIMETRŮ a REOMETRŮ

- speciální měřící vřetena z různých materiálů, např. z oceli dle ČSN 17346, s teflonovým povlakem nebo z molybdenu pro měření za velmi vysokých teplot

 • - kuličkové uložení hřídele ložisky odolnými proti opotřebení pro modely RV/HA/HB
 •   magnetická spojka vřeten pro viskozimetry DV1M, DV2T a reometr DVNext
 • - laboratorní stojan Q s rychloposuvem
 • - systém Thermosel pro měření za vyšších teplot od 40 až 300 °C
 • - UL a UL-DIN adaptér pro přesné měření velmi nízkých viskozit (rozsah od 1 mPa.s)
 • - adaptér SSA pro měření malých množství vzorků
 • - stojan Helipath pro měření špatně tekoucích materiálů (pasty, tmely, vosky, krémy)
 • - spirálový adaptér pro měření pastovitých materiálů, např. pájecích past
 • - lopatková vřetena pro měření pastovitých materiálů, gelů, suspenzí nebo krémů
 • - cirkulační termostaty, jednoduché nebo programovatelné, řízené z reometru nebo PC 
 • - tiskárna DYMO 450Turbo Label Writer pro viskozimetry DV1M a DV2T a reometr DVNext
 • - viskozitní standardy - silikonové a minerální oleje (5 mPa.s - 100 000 mPa.s)

Reometr DVNext

 •   "All-in-one" přístroj pro měření viskozity a meze toku i v souladu s požadavky FDA 21CFR
 •   reometr je dodáván ve verzi "Standard" nebo "Complaint" splňující FDA 21CFR č. 11 
 •   měřící geometrie: standardní disková, válcová nebo speciální vřetena, adaptéry se soustřednými válci nebo kužel/deska
 •   reometr programovatelný v samostatném režimu nebo řízený z PC voliteným programem RheocalcT
 •   data jsou ukládána do vnitřní paměti a s možností jejich exportu
 •   kompatibilní s veškerým příslušenstvím Brookfield

Viskozimetr DV2T

 •   Programovatelný viskozimetr pooužitím jednoduchého software PG Flash nebo řízený z PC volitelným programem RheocalcT
 •   měřící geometrie: standardní disková, válcová nebo speciální vřetena nebo adaptéry se soustřednými válci
 •   data jsou ukládána do vnitřní paměti a s možností jejich exportu 
 •   kompatibilní s veškerým příslušenstvím Brookfield

Viskozimetr DV1M  

- viskozimetr s možností tisku a sběru dat použitím volitelného programu Wingather SQ            - měřící geometrie: standardní disková, válcová nebo speciální vřetena nebo adaptéry se soustřednými válci                                                                                                                                - možnost nastavení doby měření                                                                                                      - volitelné teplotní čidlo                                                                                                                         - kompatibilní s příslušenstvím Brookfield

Viskozimetr DVE 

- Jednoduchý digitální viskozimetr                                                                                                      - Měřící geometrie: standardní disková, válcová nebo speciální vřetena nebo adaptéry se           soustřednými válci                                                                                                                              - Kompatibilní s příslušenstvím Brookfield  

Viskozimetr CAP 1000+ 

CAP 1000+ viskozimetr s geometrií kužel/deska je určený pro měření velmi malých objemů vzorků při 1 specifické rychlosti otáčení, odpovídá ISO 2884, ASTM D4287, BS 3900                   - volí se mezi nízko torzním a vysoko torzním modelem                                                                 - teplotní rozsah 5 - 75 °C nebo 50 - 235 °C  

Viskozimetr CAP 2000+ 

CAP 2000+ viskozimetr s geometrií kužel/deska je určený pro měření velmi malých objemů vzorků při různých rychlostech otáčení a smykových rychlostech až 10 000 1/s, odpovídá ISO 2884, ASTM D4287, BS 3900                                                                                                              - volí se mezi nízko torzním a vysoko torzním modelem                                                                   - teplotní rozsah 5 - 75 °C nebo 50 - 235 °C                                                                                     - rychlosti otáčení: 5 - 1 000 ot/min                                                                                                     - volitelný program Capcalc32 je určený pro řízení viskozimetru z PC

Viskozimetr KF40 - "Padající kulička"  

KF40 viskozimetr měří na principu Höppler "padající kuličky" je určený pro měření níže viskózních kapalin, odpovídá normě DIN 53015                                                                              - - polohovatelná měřící trubice: 50°, 60°, 70°, 80° -                                                                            - viskozitní rozsah: 0,5 - 70 000 mPa.s                                                                                              - teplotní rozsah: -5 až +150 °C

Viskozimetr KU-3

KU-3 je speciální viskozimetr určený pro měření barev, nátěrových hmot a inkoustů, odpovídá normě ASTM D562                                                                                                                              - měřená viskozita je zobrazována v jednotkách Krebs, hmotnostních (g) a cP                              - měřící rozsah: 40 - 141 KU, 32 - 1099 g, 27 - 5271 cP 

Viskozimetr BF3

Přístroj  BF35 měří viskozitu způsobem odlišným od standardních viskozimetrů Brookfield a používá se pro měření viskozity vrtných a štěpných kapalin v laboratoři i terénu.                        - měřící geometrií jsou Couettovy soustředné válce s rotující vnější komorou 

Reometr PVS

Reometr PVS se používá pro měření viskozity za vysokého tlaku a např. vrtných a štěpných kapalin, petrolejářských produktů, těkavých chemikálií a černého louhu.                                            - měřící geometrií jsou Couettovy soustředné válce s rotující vnější komorou                                     - měření za vakua i tlaku až 68,9 bar                                                                                                      - rozsah viskozit: 0,5 - 36 000 000 mPa.s                                                                                              - rozsah smykových rychlostí: 0,02 - 1 700 1/s                                                                                       - rozsah teplot: -40°C až 260 °C                                                                                                              - řízení reometru použitím PC programu RheoVision