PRODUKTY A SLUŽBY > BARVY A NÁTĚROVÉ HMOTY > POMOCNÉ PROSTŘEDKY > URYCHLOVAČE VYTVRZOVÁNÍ

Urychlovače vytvrzení

Urychlovače vytvrzení slouží k urychlení vytvrzení nátěrového filmu, zkracují dobu zpracovatelnosti aplikační směsi.

LV BU 01 U

Urychlovač vytvrzování pro systém AKRYLMETAL

  • urychluje vytvrzování barev AKrylmetal, současně ale dochází ke snižování doby zpracovatelnosti materiálů
  • použití nutno konzultovat