Synpo poradenství a expertiza ve vývoji a formulacích materiálů

Synpo poradenství a expertiza ve vývoji a formulacích materiálů

SYNPO, akciová společnost poskytuje konzultace a poradenskou činnost v těchto oblastech:

 • aplikace a vlastnosti epoxidových pryskyřic a kompozitních materiálů
 • předúpravy povrchů, výběr vhodných nátěrových hmot a technik nanášení pro všechny typy namáhání 
 • syntetické pryskyřice - alkydy, polyestery, polyurethany
 • formulace nátěrových hmot 
 • hodnocení nátěrových hmot 
 • volba nátěrových systémů 
 • informace v oboru nátěrových hmot 
 • volba iniciačních a tvrdících systémů 
 • výběr optimálních lepidel pro různé substráty 
 • výběr vhodných plniv a vyztužujících materiálů pro kompozity 
 • výběr vhodného modelu viskozimetru pro konkrétní problematiku