Publikace

Vědečtí a výzkumní pracovníci a. s. SYNPO dlouhodobě systematicky pracují v oblasti základního a aplikovaného výzkumu. Práce jsou směrovány zejména na zlepšení užitných vlastností polymerů a syntetických pryskyřic, poznání a ovlivnění procesů probíhajících při jejich syntéze a zpracování, na zdokonalení analytických a testovacích metod atd. Studovanou problematiku dokumentuje přehled významnějších publikovaných prací: