Stomatologie

ELAXY A4

Elaxy A4 je epoxyakrylátová pryskyřice rozpuštěná v akrylátovém monomeru, která je snadno zpracovatelná, má rychlé vytvrzení při pokojové teplotě nebo při zvýšené teplotě a může být vytvrzena peroxidy. Teplota vytvrzování a rychlost vytvrzování lze regulovat použitím několika typů peroxidů a jejich dávkováním. Vytvrzená pryskyřice má vynikající chemickou odolnost a mechanické vlastnosti jak v místnosti, tak při zvýšených teplotách. 

Vlastnosti nevytvrzeného systému
Parametr Specifikace Jednotka Norma
Obsah epoxidu <0,1 eq / kg ČSN EN ISO 3001
Viskozita 40-80 MPa.s EN ISO 12058-1
Kyselé číslo 7-12 mg KOH / g ISO 2114
Stabilita v 70°C vodní lázni >120 min Metoda testování Synpo
Barva (stupnice jódu) <1 mg I2 DIN 6162